Meniu

Sudarytoja Lina Vapsevičienė

Laiko ir istorijos ženklai Raseinių krašte 1918–2018 m.

Raseinių krašto istorijos muziejaus leidžiama knyga-albumas „Laiko ir istorijos ženklai Raseinių krašte 1918–2018 m.“ skiriama reikšmingai Lietuvos valstybės naujausių laikų istorijos jubiliejinei sukakčiai – Valstybės atkūrimo 100-mečiui. Artėjantis Valstybės jubiliejus muziejininkus paskatino įprasminti Raseinių krašto žmonių indėlį į Lietuvos valstybės kūrimą. Vieni kraštiečiai pasižymėjo žadindami lietuvių tautinę savimonę, kiti – puoselėdami Lietuvos kultūrą, meną ir mokslą, dar kiti – visaip stiprindami šalies ūkį. Dėkingiausi esame tiems, kurie sunkiausiais Lietuvos istorijos laikmečiais su ginklu rankose gynė jos nepriklausomybę ir toje kovoje žuvo ar patyrė sovietinės valdžios persekiojimus ir represijas. Tai – prieškario Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai, pokario partizanai, 1991 m. Lietuvos laisvės gynėjai, disidentinio judėjimo dalyviai.

Per nepriklausomos Lietuvos gyvavimo šimto metų laikotarpį įvairiausiomis veiklomis (visų išvardyti, paminėti ribotos apimties leidinyje neįmanoma) valstybę gynė, kūrė, gražino, stiprino, garsino Raseinių krašto žmonės. Kai kurių pavardės paminėtos trumpute žinute, užfiksuotu vaizdu ar dokumento faksimile. Nepatekusiųjų į šį leidinį nuoširdžiai atsiprašome ir dėkojame už nuveiktus darbus Tėvynės labui. Nuoširdi padėka visiems prisidėjusiems, kad knyga-albumas „Laiko ir istorijos ženklai Raseinių krašte 1918–2018 m.“ pasiektų skaitytojus. Jį rekomenduojame besidomintiesiems istorija Raseinių krašto žmonėms, svečiams iš kitų Lietuvos regionų ir užsienio šalių.

Knygoje publikuotų tekstų autoriai: Jonas Brigys, Loreta Kordušienė, Lina Vapsevičienė
Dizainerė Silva Jankauskaitė

Visos pavaizduotos knygos ir jų elementai yra jas išleidusių leidyklų ir autorių nuosavybė. Čia pristatome jų dizainą, prie kurio kūrimo prisidėjo MB Akademikai.