Meniu

Milda Ričkutė, Natalija Ranceva

Lietuvos etnografinių regionų atspindžiai Vilniaus universiteto folkloro ansamblyje „Ratilio“
Reflections of Lithuanian Ethnographic Regions in Vilnius University Folklore Ensemble Ratilio 

2017 m. paskelbti Tautinio kostiumo metais, pabrėžiant tautinio kostiumo, kaip vieno iš tautos ir valstybės simbolių, etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros išraiškos formos svarbą. Šis leidinys vaizdžiai atskleidžia Lietuvos etninių regionų tautinių kostiumų išskirtinumus. Jame ekspresyviomis nuotraukomis parodomas tautinių drabužių grožis, raštų ir spalvų įvairovė. Leidiniu siekiama paskatinti bendruomenes didžiuotis savo etnografinių regionų savitumais, kilme bei tradicijomis, patraukti jaunimą domėtis ir puoselėti savitą regionų kultūrą, ypač lietuvius, gyvenančius užsienyje.

Šio leidinio nebūtų buvę be Vilniaus dizaino kolegijos fotografės Natalijos Rancevos, kuri, 2015 m. rengdama savo profesinio bakalauro darbą, pasirinko Vilniaus universiteto folkloro ansamblį „Ratilio“, turintį archeologinių bei visų penkių Lietuvos etnografinių regionų tautinių kostiumų kolekciją.

Archeologinių kostiumų meninės rekonstrukcijos autorė archeologė / Author of the artistic reconstruction of archaeological costumes, archaeologist Dr. Daiva Steponavičienė
Lietuvos etnografinių regionų kostiumų rekonstrukcijų autorės / Lithuanian ethnographic costume reconstruction authors: Danutė Keturakienė, Dalia Zagnoj, Danutė Tamošaitienė, Rūta Kučinskienė, Bronė Zadojenkienė, Virginija Markevičienė
Fotografė / Photographer Natalija Ranceva
Tekstų autorės / Text authors: Milda Ričkutė, Daiva Steponavičienė
Fotografuota Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse / Photographed in the Lithuanian Ethnographic Open-Air Museum in Rumšiškės
Dailininkė Silva Jankauskaitė

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.

Visos pavaizduotos knygos ir jų elementai yra jas išleidusių leidyklų ir autorių nuosavybė. Čia pristatome jų dizainą, prie kurio kūrimo prisidėjo MB Akademikai.